Ihopfogning av silverring före lödning, tillverkare LGU Västerås
På varje silverring finns en lödskarv, på bilden ser du en ring nästan hopbockad, skarven skall vara nästan osynlig, sedan löds den ihop med slaglod. 
Den skarven kan sedan synas och kan oxidera mer än övriga ringen, men brukar bli osynlig då ringen användes dagligen.
Hemsida www.vigselringar.in